Register  
Forgot Password?
Forgot User Name?
 

Search Results

Search Results for "koper"

  Search Again
Organization / Society
CIM (1)
IMPC (1)
NIOSH (1)
SAIMM (39)
SME (3)Showing: 1 to 10 of 45 matches for "koper"  Page   1   2   3   4   5
TITLE An electrochemical investigation of the dissolution of copper, nickel, and copper-nickel alloys in ammonium carbonate solutions 
SUMMARY ... passivation of nickel and nickel-copper alloys of more than 50 per cent nickel.
SAMEVATTING Die oplossing van koper en nikkel in 'n ammoniumkarbonaatoplossing ...
AUTHOR Nicol, M. J.
PUBLISHED 1975
TITLE Microstructure And Corrosion Resistance Of Experimental Low-Nickel Duplex Stainless Steels 
SUMMARY ... SAMEVATTING Dupleksvlekvryestaal met hoe vlakke van mangaan en koper en nikkelvlakke
wat laer as normaal is, is gepro- duseer en geevalueer. ...
AUTHOR Nana, S. ; Cortie, M. B.
PUBLISHED 1993
TITLE Computer Control of Flotation at the Ecstall Concentrator 
SUMMARY ... onedele metaal produseerder is. Twee verskillende tipes erts word gemyn, nI.,
koper-sink en silver-Iood-sink. In die hoogs geoutomatieseerde ...
AUTHOR Amsden, M. P. ; Chapman, C. ; Reading, M. G.
TITLE The recovery of copper and lead minerals from Tsumeb flotation tailings by magnetic separation 
SUMMARY ... SAMEV A TTlNG Nat magnetiese skeiding by 'n hoe intensiteit is ondersoek as 'n metode
vir die herwinning van koper en lood uit die Tsumeb-flottasie-uitskot. ...
AUTHOR Svoboda, J. ; Guest, R.N. ; Venter, W.J.C.
PUBLISHED 1988
TITLE The recovery of gold from plant effluent by the use of activated carbon 
SUMMARY ... ladings goud (tot 30 kgft) en koper (tot 75 kgft) is op die leierkolom verkry, terwyl
goudwin- ning oor 'n ononderbroke tydperk van 17weke gemiddeld 98 persent ...
AUTHOR Davidson, R. J. ; Strong, B.
PUBLISHED 1983
TITLE Copper in South Africa-Part I 
SUMMARY ... Daar word hier verwys na die plek van koper onder die elemente en die eienskappe,
historiese betekenis en eindgebruike daarvan, oar die algemeen en in Suid ...
AUTHOR Beale, C. O.
PUBLISHED 1985
TITLE The roasting and leaching of Witwatersrand pyrite concentrates 
SUMMARY ... Baie van die pirietkonsentrate wat by Suid-Afrikaanse goud- en uraanmyne geproduseer
word, bevat aansienlike ekonomiese hoeveelhede nikkel, koper en kobalt ...
AUTHOR Hanf, N. W. ; Schmidt, C. G.
PUBLISHED 1979
TITLE Differential Flotation of Copper-Zinc at Prieska Copper Mines (Pty) Limited: a Preliminary Report 
SUMMARY ... aanleg eks- perimente uitgevoer om 'n metode van bewerking te ontwikkel
vir die herwinning van koper en sink in konsentrate van ...
AUTHOR De Kok, S. K.
TITLE Cross?Correlation Detection of Seismic Events Related to the Crandall Canyon Mine Collapse 
SUMMARY ... 119 Kubacki, T. Koper, K. Pankow, K. McCarter, M. Cross–Correlation Detection
of Seismic Events Related to the Crandall Canyon Mine Collapse ...
AUTHOR Kubacki, Tex M
PUBLISHED 2013
TITLE Useful resins for the selective extraction of copper, nickel, and cobalt 
SUMMARY ... Bsondere gebruike wat oorweeg is, sluit in die ekstraksie van koper uit
kunsf!1atlgeo,opvloelstowwe,Ie behandehng van laegradse koper-, nikkel- en ...
AUTHOR Green, B. R. ; Hancock, R. D.
PUBLISHED 1982
Showing: 1 to 10 of 45 matches for "koper"  Page   1   2   3   4   5

Search Again